Szczecinek - informacje


39.827
mieszkańców Szczecinka
18.912
mężczyzn
20.915
kobiet

5.473
w wieku przedprodukcyjnym

24.535
w wieku produkcyjnym

9.819
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

130
zawarto małżeństw

285
urodzeń

502
zgonów

-217
przyrost naturalny
miasto Szczecinek
dochody

195.080.432
wydatki

199.656.928
struktura wydatków Szczecinka

61.991
0,031%
Rolnictwo i łowiectwo

18.825.520
9,429%
Transport i łączność

11.914.357
5,967%
Administracja publiczna

1.599.776
0,801%
Gospodarka mieszkaniowa

23.333
0,012%
Działalność usługowa

252.230
0,126%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.457.286
2,232%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

707.254
0,354%
Obsługa długu publicznego

52.540.556
26,315%
Oświata i wychowanie

4.516.528
2,262%
Ochrona zdrowia

14.645.966
7,336%
Pomoc społeczna

562.537
0,282%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

535.404
0,268%
Edukacyjna opieka wychowawcza

19.038.864
9,536%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.248.925
3,631%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.176.627
4,095%
Kultura fizyczna i sport

54.549.772
27,322%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-28 07:22
REKLAMA
pogoda Szczecinek
-2.9°C
wschód słońca: 07:45
zachód słońca: 16:26
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Szczecinku

kiedy
2023-02-02 19:00
miejsce
SAPIK Sala Kina Wolność,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-09 18:00
miejsce
SAPIK Sala Kina Wolność,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-26 19:00
miejsce
SAPIK Sala Kina Wolność,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-13 19:00
miejsce
SAPIK Sala Kina Wolność,...
wstęp biletowany